Nadenka Sěvská

animátor voľného času

profesionálny pedagóg

 
Ahóooj, ahóooj!
Bocian dlho lietal nad krajinami orientu, ale nakoniec si uvedomil, že najlepšie miesto na zloženie mojej maličkosti bude v malebnom  domčeku v starej Petržalke. V detstve sme sa tam s priateľmi  navyvádzali do sýtosti v záhradách, na lúkach i Dunajských ramenách. Od vtedy ubehlo pár rokov, zmenila sa Petržalka  a aj ja som „trochu“  podrástla. Stále však vo mne  ostali dobrodružné sklony, vzťah k prírode, umeniu, hudbe  a hlavne smiech na perách.
 Túžba ostať žiť vo svete rozprávok, fantázie, pohybu a dobrodružstiev spôsobila, že ma prilákalo  k sebe zamestnanie, ktoré toto všetko ponúka a to je práca s deťmi. Už počas štúdia na pedagogickej škole som robila vedúcu krúžkov, chodila som do táborov ako inštruktorka a neskôr som pôsobila ako táborová vedúca. Keďže nerada stagnujem, popri krásnej  nesmierne zodpovednej a náročnej práci učiteľky a zástupkyne riaditeľky,  som  absolvovala aj kurz cestovného ruchu, na Univerzite Komenského som ukončila magisterské štúdium pedagogiky, po ktorom som  ešte úspešne zvládla aj prvú kvalifikačnú skúšku, mám absolvované základné výcviky prvej pomoci, kurzy nemčiny, účtovníctva, IKT a ktovie čoho ešte... Rada tvorím a preto som sa začala zaujímať o výrobu  keramiky,  neskôr som sama viedla kurzy pre deti. Som autorkou realizovaných projektov zameraných na rodovo citlivú pedagogiku a multikultúrnu výchovu a mnohých ďalších edukačných materiálov... Ale to by už stačilo, aby som nevyzerala veľmi  bifľošsky! 
Mám rada deti, humor i prírodu a preto sa už nesmierne teším na naše spoločné dobrodružstvá v tábore. 
Vaša Nadenka