POSLANIE & VÍZIA

Poslaním združenia je Inkluzívne vzdelávanie detí a mládeže, podpora nadaných detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich integrácia do prostredia „zdravého“ – zavádzanie zmyslu plných dlhodobých projektov do „života“ od nápadu cez logistiku, realizáciu až po delegovanie úloh a zodpovenosti.Podnecovanie záujmu u detí o aktívny a pozitívny prístup k životu, ktorý nie je tak bežný v rodinách v hmotnej núdzi je prioritným cieľom združenia. Zážitkovou formou chceme poskytnúťvedomosti a zručnosti, aby boli prostredkom rozvíjania sa v živote.
Víziou Moonlight campu je zavádzanie zmyslu plných dlhodobých projektov do "života" od nápadu cez logistiku, realizáciu až po delegovanie úloh a zodpovednosti. Tento rok realizujeme šiesty ročník nášho projektu Na palube jednorožca. Práve skúsenosť spojená s týmto projektom nás napĺňa presvedčením, že kvalitný a zmysluplný projekt, ktorý je pri svojej realizácii úspešný, má veľké šance pokračovať. Pokiaľ ide o financovanie našich projektov, máme snahu sa obklopovať dlhodobými partnermi, no začiatky sú ťažké. Projekt Na palube jednorožca už teraz pravidelne podporuje Komunálna poisťovňa, či Prvá stavebná sporiteľňa. Projekt Dieťa života je nastavený tak, aby po skončení prvého ročníka mohol pokračovať ďalej. Po úspešnom prvom ročníku je veľký predpoklad, že úspešnosť v komunikácii s potenciálnymi finančnými partnermi za zvýši. V horizonte 4 až 5 rokov chceme nastaviť financovanie projektu podpísaním dlhodobých partnerských zmlúv.
Tak, ako v prípade iných nami realizovaných projektov, budeme sa snažiť o maximálnu možnú mieru medializácie s využitím mediálnych partnerov. Plánujeme sériu rozhovorov a reportáží v médiách najmä na regionálnej úrovni. Tiež pripravujeme množstvo informačných materiálov a v neposlednom rade je tu aj INTRANET, kde je možné prezentovať aj darcu.