TATRANSKÁ LOMNICA

 Tatranskú Lomnicu založil r.1892 v chotári Veľkej Lomnice uhorský lesný erár ako prvé štátne klimatické miesto vo Vysokých Tatrách. Ako prvé väčšie budovy vyrástli r.1893 terajší hotel Lomnica a r.1905 secesný Grandhotel Praha.V medzivojnovom období sa tu objavili početné moderné penzióny. Atrakciou osady sa r.1940 stala visutá lanovka na Lomnický štít.Po 2. svetovej vojne sa z Tatranskej Lomnice vyvinulo významné stredisko medzinárodného cestovného ruchu a rekreácie. Vyrástli dobre vybavené obchody a služby, administratívne budovy, zdravotné stredisko, lyžiarsky areál a veľké obytné sídlisko.

Osada je sídlom Správy Tatranského národného parku, jeho Výskumná stanica a múzeum TANAPu.

Tatranská Lomnica je prirodzeným centrom turistického ruchu v pohorí Vysoké Tatry.