Malý princ očami detí

 

Občianske združenie Moonlight camp sa orientuje na zážitkové vzdelávanie detí. Tento rok som sa rozhodol, že zrealizujem aj jeden projekt v mojom rodnom meste Kremnica a zúročím niekoľkoročné skúsenosti vo vedení kurzov herectva pre deti v Bratislave. Projekt je naviazaný na spoluprácu s ľuďmi v tomto nádhernom meste v mojom Banskobystrickom kraji.

Projekt Malý princ očami detí, je interaktívne predstavenie s pesničkami realizované s deťmi Kremnických ZŠ v spolupráci so Základnou umeleckou školou. Mesto mi poskytlo súčinnosť v bezplatnom prenájme priestorov a techniky MsKS Kremnica. Premiéru plánujem na koniec školského roka 2020/2021, teda jún 2021 v MsKS Kremnica. Už som oslovil na spoluprácu obe ZŠ a tiež ZUŠku. Dohodol som konkrétnu spoluprácu s pani učiteľkou hereckého odboru, výtvarného odboru, ktorá zabezpečí graficko – výtvarnú zložku predstavenia (plagát, scéna, kostýmy, rekvizity) hudobného odboru, ktorá zabezpečí hudobnú, tanečnú a zvukovú zložku predstavenia (pesničky, choreografia, zvuky). Predstavenie bude interaktívne a všetky zložky budú „živé“. Teda nielen herci (deti), ale aj scéna, či zvuky budú vznikať priamo na predstavení.

Do projektu sa tak zapojí väčší počet detí s rôznym zameraním umeleckých aktivít. Herci, tanečníci, výtvarníci, hudobníci. Samotnou premiérou projekt samozrejme nekončí, plánujeme odohrať niekoľko predstavení doma aj na cestách po Slovensku. Predstavenia Malý princ očami detí je určené nielen deťom, ale aj ich rodičom, či starým rodičom. Veď, ako lepšie zinterpretovať slová Exypériho, ako cez detského herca, tak, aby to bol odkaz hlavne pre dospelých. A práve táto téma, teda téma Malého princa je v dnešnej dobe nanajvýš aktuálna.

 

youtu.be/vsCLUmvMQVE - Ukážka z premiéry divadelného predstavenia Malý princ. Divadlo GUnaGU Bratislava 16.6.2013