PRIHLÁŠKA

Po stiahnutí prihlášky prosím vypísať, podpísať, naskenovať a poslať na adresu info@moonlightcamp.sk. Po obdržaní  prihlášky Vám bude na e-mail zaslaný AKCEPTAČNÝ LIST S PRÍLOHAMI (potvrdzuje prihlásenie dieťaťa do tábora) s číslom účtu a variabilným symbolom pre uskutočnenie platby. Celková cena za jedno dieťa za jeden deväťdňový turnus je 249 €.

Po obdržaní Akceptačného listu je potrebné uhradiť Zálohovú platbu vo výške 49€. Zvyšnú čiastku prosím doplatiť bez vyzvania najneskôr 30 dní pred nástupom dieťaťa na pobyt.


PRIHLÁŠKA TÁBOR 2022.pdf (543794)