PRIHLÁŠKA

Po stiahnutí prihlášky prosím vypísať, podpísať, naskenovať a poslať na adresu info@moonlightcamp.sk. Po obdržaní  prihlášky Vám bude na e-mail zaslaný AKCEPTAČNÝ LIST (potvrdzuje prihlásenie dieťaťa do tábora) s číslom účtu a variabilným symbolom pre uskutočnenie platby. Celková cena za jedno dieťa za jeden deväťdňový turnus je 219 €. Po obdržaní akceptačného listu nie je potrebné uhrádzať zálohovú platbu.  Platbu je možné zrealizovať v splátkach, najneskôr však týždeň pred začatím turnusu. V prípade, že by sa z epidemiologických dôvodov pobyt nemohol uskutočniť, prípadne sa dieťa nemohlo zúčastniť, všetky zálohové platby budú vrátené! Pobyt je z vašej strany možné zrušiť bez udania dôvodu najneskôr 30 dní pred nástupom na pobyt zaslaním e-mailu na adresu info@moonlightcamp.sk

 

PRIHLÁŠKA LETO HREBIENOK 2021.pdf (150351)